menu

Dějepisná exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi

Dějepisná exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi

Ve čtvrtek 2. března 2017 se obě primy zúčastnily dějepisné exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi u Českého Těšína. Tento Archeopark, který prošel celkovou rekonstrukcí a nabízí zajímavé expozice a výukové programy dějepisu formou hry, navštěvuje naše škola pravidelně s třídami na nižším gymnáziu.

Žáci se zde seznámili se životem našich předků od pravěku až do doby raného středověku. Aktivně se také zapojili do workshopů a práce s pracovními listy, prohlédli si repliky dobových zbraní, pracovního nářadí, ale také šperků. Kromě toho měli možnost zhlédnout filmový dokument o životě Slovanů, jejich zvycích, tradicích, ale také pokrmech.

Žákům 1.A i 1.B se exkurze velice líbila a  rozšířila jejich znalosti o životě našich předků, které budou moci dále využít v hodinách dějepisu.