menu

Vyhlášení 9. ročníku soutěže Šumná Ostrava

štítekWichterlovo gymnázium ve spolupráci se statutárním městem Ostravou vyhlašují 9. ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava.  Letos se soustředíme na dobu panování Františka Josefa I., od jehož smrti letos uplyne rovných sto let. Období vlády Františka Josefa I. představuje v dějinách Ostravska epochu zásadního zlomu. 

Jen málo významná Moravská Ostrava prodělala explozivní vývoj od poddanského města v nejvýznamnější průmyslové centrum celé monarchie. V soutěžních otázkách zavítáme mezi ostravské archiváře, začteme se do textů starých školních kronik, pokusíme se zorientovat ve starých mapách. Řešitelé letošního ročníku Šumné Ostravy se také vydají na cestu proti toku času. Teleportace nás přenese do roku 1906 a my podnikneme malou procházku Přívozem a Moravskou Ostravou.

ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH OTÁZEK 9. ROČNÍKU ŠO /STÁHNOUT SOUBOR/*pdf/1,8 MB/

Naše poděkování patří v řadě také Archivu města Ostravy, jmenovitě ředitelce PhDr. Blaženě Przybylové a archiváři Mgr. Jozefu Šerkovi. Archiváři nám poskytli celou řadu dobových dokumentů a byli nám nápomocni i metodicky. Některé fotografie publikované v soutěžních otázkách jsou ve sbírkách Ostravského muzea. I jemu patří náš dík.

A na závěr několik organizačních instrukcí: Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to:

  • Kategorie 1 – ZŠ, žáci 6. – 9. tříd a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií
  • Kategorie 2 – žáci 1. – 4. tříd středních škol, popřípadě kvint až oktáv víceletých gymnázií

Svá řešení zasílejte do 14. 10. 2016 na adresu

Šumná Ostrava, Wichterlovo gymnázium,Čs. exilu 669,Ostrava-Poruba, 708 00

nebo doručte osobně na vrátnici školy.

Třicet nejlepších řešitelů postupuje do finále, které se uskuteční ve v na začátku listopadu letošního roku.