menu

Výborné výsledky v krajském kole chemické olympiády

FOTO: hermiona-grangerrova.blog.czV pátek 10. 12. 2016 se na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie A. Soutěžící se museli vypořádat se záludnými otázkami a výpočty v teoretické části, v praxi pak předvést svůj um při chelatomatrickém stanovení niklu v katalyzátoru. Letos jsme měli mezi elitou dokonce dva zástupce a navíc Matěj Rzehulka musel pozvání z vážných důvodů odříci. Wichterlovo gymnázium úspěšně reprezentovali Anna Korytářová ze septimy A a Nathan Vishwanathan z třídy 4. C. Se zadanými úlohami se statečně poprali a stali se úspěšnými řešiteli krajského kola ChO kategorie A. Byť získali oba stejný počet bodů, obsadil Nathan 4. místo a Anna místo 5.

Anně i Nathanovi blahopřejeme k dosaženému úspěchu. Těšíme se na další vystoupení Anny v Chemické olympiádě a Nathanovi přejeme úspěchy i v dalším studiu.

Výsledková listina krajského kola ChO kategorie A