menu

Souboj mozků

Souboj mozků

Velkému zájmu Wigymáků se těší Česká lingvistická olympiáda (ČLO). Tato originální  soutěž je zaměřena na nejrůznější jazykové jevy v často exotických jazycích. Řešení jednotlivých úkolů zahrnuje nejen celou řadu lingvistických disciplín – obecnou lingvistiku, fonetiku, fonologii, onomaziologii – ale i matematiku a kombinatoriku.  Organizátoři ČLO letos například připravili dešifraci textů gáwríjštině, lugandštině nebo abcházštině. Školního kola soutěže, které se uskutečnilo 22. 11., se zúčastnilo 27 řešitelů. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do regionálního kola soutěže, které se uskuteční v únoru 2018.