menu

Školní kolo OJČ

Školní kolo 43. ročníku Olympiády v českém jazyce se na naší uskutečnilo 29. 11. 2016. Zúčastnilo se ho 9. žáků I. věkové kategorie (žáci tercií a kvart). Ve II. věkové kategorii své znalosti změřilo 30 studentů vyššího gymnázia. Soutěžní porota vyhodnotila všech 39 řešení a dospěla l následujícím výsledkům. V I. věkové kategorii postupují do okresního kola soutěže Lucie Hrubá (4. A) a Hedvika Stachovcová (3. A), které dosáhly shodného bodového výsledku 25 bodů. Ve II. věkové kategorii budou Wichterlovo gymnázium v okrením kole soutěže reprezentovat Mariana Ochodková (6. A) a Lucie Peterková (5. A), které dosáhly bodového zisku 28 a 26 bodů. Okresní kolo OJČ se uskuteční dne 1. a 2 února 2017 ve SVČ na Ostrčiově ulici. Všem postupujícím gratulujeme a řešitelům děkujeme za účast v soutěži.

Kompletní výsledková listina školního kola /vysledky/