menu

Odkaz J. A. Komenského na Wigymu

Odkaz J. A. Komenského na Wigymu

28. března jsme si připomněli výročí narození učitele národů, Jana Amose Komenského. U této příležitosti nám Národní pedagogické muzeum JAK v Praze zapůjčilo putovní výstavu s názvem Odkaz J. A. Komenského.  Vzdělávání pro všechny. Na 19 velkoplošných banerech autorka a ředitelka muzea Markéta Pánková s autorským kolektivem mapuje  životní osudy, tvorbu, putování a odkaz Jana Amose Komenského. Přitažlivou a inspirativní formou, spojením slova a obrazu, dokázal autorský tým přiblížit život i tvorbu této výjimečné osobnosti nejen dospělým, ale i žákům základních a středních škol. Výstava zároveň zprostředkovává výsledky komeniologického bádání nejen u nás, ale i v zahraničí. Vhodně zvolené ukázky z díla J. A. K.  (umělecké, filozofické, pedagogické, pansofické a epistolární) dokazují, že osobnost J. A. K. je inspirativní i na počátku 21. století. (měr-prů-hud)