menu

Ničím se nedat vázat, všeho se odvážit

Ničím se nedat vázat, všeho se odvážit

Jan Zrzavý na naší škole

Lukáš Průša
Dne 12. října 2017 jsme vzpomenuli 40. výročí úmrtí Jana Zrzavého (1890-1977), světově
známého českého malíře, grafika, ilustrátora, scénografa a spisovatele. Ve 13.30 se konala
vernisáž výstavy Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého – Poselství slova vtělené do obrazu,
kterou svým zamyšlením nad Mistrovým dílem otevřeli Lukáš Průša a Jitka Měřinská,
pedagožka, předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého a autorka knih Z ilustrační tvorby Jana
Zrzavého (2008, 2010), Jan Zrzavý a Benátky (2011) a Janu Zrzavému s láskou (2011). Na
vernisáži excelentně zazpívala dvě lidové písně, a to Měla jsem chlapce, nemám nic a Stálosť,
Michaela Světlíková a na klavír ji doprovázela Kateřina Tylová. Od 15. hodiny jsme v galerii
Naše Wichterlova gymnázia mohli zhlédnout scénickou koláž o životě a tvorbě Jana Zrzavého
Kouzelník, který uměl namalovat duši. V hlavní roli vystoupil Stanislav Michek, čestný člen
Společnosti Jana Zrzavého, v roli anděla zazářila Markéta Kunášková a ztvárněním postavy
malého Jeníka mile překvapil Karel Měřínský. O ilustrátorském umění J. Zrzavého dr. J.
Měřinská poznamenala: „Jan Zrzavý…dokázal umocnit účinek uměleckého literárního textu,
akcentovat myšlenkové poslání knihy a neopakovatelně vystihnout specifickou atmosféru a
styl slovesného díla…Jan Zrzavý byl vždy svůj – i ve své ilustrační tvorbě. Nechtěl se
podřizovat ničemu, ani prostému obsahu literárního textu ne. On musel být textem okouzlen,
musel si hluboce prožít a procítit jeho smysl, aby postihl jeho podstatu, jeho duši – a poté ji
vtělil do obrazu. Dokázal literární text dešifrovat na jeho čisté umělecké jádro, kde se
v jemném vnitřním pletivu rýsují styčné body uměleckého výraziva, majícího stejnou závažnost
– ať už se jedná o slovo nebo o obraz“.
Výstavu Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého můžete zhlédnout ve druhém patře naší školy až
do konce ledna 2018 každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin. A my jsme velice rádi, že naše
škola mohla po pěti letech, po velké výstavě Božská hra, opět přivítat v Ostravě výjimečné
dílo Mistra Jana Zrzavého.