menu

Láska kvete v každém věku

Tak takto zní téma příštího ročníku soutěže o nejlepší limerick České republiky vytvořený žáky a studenty středních škol. Toto téma si totiž přítomní odhlasovali hned poté, co byli odměněni nejlepší z nich. Téma ročníku 2014-2015 bylo zvoleno na počest Bohumila Hrabala a znělo Pábím, pábíš, pábíme… Studenti a žáci ho považovali za těžké, jak se nám mnozí nich – někdy i prostřednictvím svých učitelů svěřili, a snad proto byla letos účast menší. Doufejme, že téma, které si budoucí tvůrci vybrali sami, bude pro ně jednodušší, a tudíž lákavější. A kdo si odnesl pomyslné vavříny?

Nižší gymnázia a základní školy

1. Sára Onderková, Gymnázium Týn nad Vltavou

2. Martina Palkovská, Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba

3. Natálie Vrtělová, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

3. Mariana Ochodková, Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba

Čestné uznání

Pavlína Nekutová, Gymnázium Brno, ul. Kpt. Jaroše 14

Lukáš Muller, Gymnázium Brno, ul. Kpt. Jaroše 14

 

Vyšší gymnázia a střední školy

1. Jan Albrecht, Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba

2. Natálie Trnková, Gymnázium Týn nad Vltavou

3. Marie Cvečková, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

3. Daniel Volný, Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba

Čestné uznání

Kristýna Bajerová, Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba

Tereza Kupková, Gymnázium Týn nad Vltavou

Vyhodnocení předcházel krátký program, ve kterém přítomným zahrál nadějný klavírista Jan Škrobánek a ze svých veršů četla Lucie Peterková. Po vyhodnocení následovalo autorské čtení opavského básníka Jana Kunzeho, po kterém měli přítomní možnost s básníkem besedovat. Úsměvy a spokojené výrazy svědčily o tom, že poezie není mrtvá, že je stále ještě dost těch, kteří ji chtějí slyšet či číst, a dokonce se najdou ještě takoví, kteří ji píší. Mnozí si z besedy navíc odnášeli poslední vydanou knihu Jana Kunzeho Dekadent dezert.

Byl to příjemně strávený čas a těšíme se za rok na shledání při dalším veršování.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu občanskému sdružení OKNA, ze které byl hrazen nákup cen pro odměněné studenty.

Stránky soutěže zde: