menu

Glossaristé si zajeli pro zlato

19. května 2015 proběhlo již tradiční setkání redakcí školních časopisů Moravskoslezského kraje. Akci, pořádanou v sále Střediska volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách, organizačně zajišťoval ředitel soutěže Petr Kantor se svým realizačním týmem a stejně jako v minulých letech se vše vydařilo na výbornou.

Z nabídky pěti workshopů si studenti našeho gymnázia zvolili účast na dvou: Profesionální rádio v amatérských podmínkách a Beseda s Ivanou Šulákovou – editorkou Českého rozhlasu.

Kromě čerstvě nabytých vědomostí a nových zkušeností šlo redakcím zjm. o získání umístění na stupních vítězů v krajském kole soutěže “Školní časopis roku 2015” a tím i postupu do celorepublikového kola, jehož vyhlášení proběhne začátkem prosince. A jak se našim dařilo? V kategorii web ukořistil časopis Glossarium 1. místo! Nově byl hodnocen i celkově ve srovnání se všemi, tedy i tištěnými středoškolskými časopisy, a ani v této kategorii nezůstal zahanben – Glossarium skončilo páté.

Nezbývá než pogratulovat a držet pěsti v prosinci!

Veronika Koutná