menu

Den poezie 2016

16. listopadu proběhl na Wichterlově gymnáziu Den poezie. Tato tradiční listopadová celorepubliková akce má připomenout zakladatele moderní české poezie Karla Hynka Máchu, který se v listopadu nejen narodil, ale i zemřel.

Jako každoročně se při této příležitosti konala recitační soutěž, z níž vzejdou vždy nejlepší a nejtalentovanější recitátoři, kteří později reprezentují školu v městském kole i kolech okresních a krajských.

Další tradiční akcí je beseda o literatuře. Letos školu navštívil doc. Jan Malura z Ostravské univerzity, který měl zajímavou přednášku o korespondenci převážně jezuitských cestovatelů, která směřovala do země z exotických krajin Jižní Ameriky či ostrovů. Dotazů sice tentokrát moc nebylo, studenti ale vyslechli přednášku se zájmem a bylo vidět, že se nenudí.

Téma letošního 18. ročníku festivalu Den poezie Žádný člověk není ostrov bylo inspirován verši anglického renesančního básníka Johna Donnea, které napsal roku 1624: “Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu.”

Našim přáním je, aby se poezie stala nedílnou součástí života nás všech, aby nás obohacovala, pomáhala nám vyrovnat se se smutky i radostmi našeho života, aby nás spojovala s ostatními lidmi. Snad k tomu den věnovaný poezii aspoň trochu přispěje.

Výsledková listina

Nižší gymnázium:

  1. Sára Fildánová
  2. Hedvika Stachovcová
  3. Adam Walder

čestné uznání

Patricie Nocarová a Beáta Gelnarová

Vyšší gymnázium

  1. Barbora Seberová
  2. Libor Blahut
  3. Katka Grünspanová