menu

Beseda o Beatnické femme fatale s Alicí Horáčkovou

Dne 23. 11. 2015 navštívila naši školu v rámci Dne poezie Alice Horáčková, významná literární historička, kritička a publicistka. Absolvovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor mediální studia završila prací o deníku německé a rakouské emigrace 30. let 20. století Prager Mittag. Od roku 2001 působí jako redaktorka literatury, reflektující české i světové literární dění. Roku 2003 se účastnila Cambridge Literary Seminar a studijního pobytu v Berlíně.

Žákům i češtinářům  naší školy představila svou monografii Beatnická femme fatale (2014) věnovanou spisovatelce Vladimíře Čerepkové, která společně s Václavem Hrabětem a Inkou Machulkovou  patřila k nejvýznamnějším spisovatelům české beatnické poezie. Vystupující v poetické vinárně Viola, její básně vyrůstaly z ohlasu na tvorbu  Lawrence Ferlinghettiho, Gregory Corsa a Allena Ginsberga a vyjadřovaly autorčiny pocity vykořeněnosti, marnosti, umocněné zkušenostmi z dětského domova i života na okraji společnosti.

Alice Horáčková připomněla posluchačům názory významných kulturních osobností na V. Čerepkovou, např. vzpomínky Juraje Jakubiska, Vráti Brabence, Inky Machulkové a Pavla Landovského. Nedílnou součástí besedy s literární historičkou byla četba a recitace veršů – českého Rimbauda v sukních – jak Čerepkovou mnozí její známí nazývali.

 

text: LP