menu

Vysokoškolákem na zkoušku

Vysokoškolákem na zkoušku

V rámci programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ vytvořila Ostravská univerzita za přispění téměř 1 milionu korun od MŠMT projekt Vysokoškolákem na zkoušku. Tato akce je příležitostí pro nadané žáky rozšířit si své vědomosti i schopnosti. Díky účasti ve vybraných aktivitách se mohou žáci seznámit s vysokoškolským prostředím, dozvědět se spoustu zajímavých informací z oblíbeného oboru, vyzkoušet si práci v odborných laboratořích, inspirovat se k dalšímu zájmu o vědu a výzkum… Komplexní výukový modul Biologie seznamuje 12 vybraných žáků ve zjednodušené a zábavné formě se základy vědecké práce od počátků vědecké přípravy výzkumu až po finální výstup, navíc kromě teoretické přípravy si vyzkouší i práci v terénu, zkoumání vzorků v laboratořích a také analýzu dat i finální zpracování závěrečné vědecké práce. Vše je zakončeno obhajobou své práce před odbornou komisí.

V roce 2020 se projektu velice úspěšně účastnil Jan Lukovský (8.A), který ve své práci Poodhalení vzájemné příbuznosti krevet komplexu Periclimenes s.I. zkoumal genetickou příbuznost těchto mořských krevet https://alive.osu.cz/uspech-ostravskeho-gymnazisty-nese-stopu-prirodovedecke-fakulty/  A v roce 2021 se do úzkého výběru z mnoha zájemců dostali dva z našich žáků: studentka Tereza Pavinská (4.D) pracovala na téma Symbionti obaleče pryskyřičného a Šimon Černý (7.A) si vybral téma Modelování vlastností dvojdimenzionálních materiálů. V závěrečné vědecké obhajobě byli oba velice úspěšní, přičemž výsledky práce a prezentace Šimona Černého byla hodnocena jako ta úplně nejlepší!

A co o svém účinkování v projektu řekli: Během “Vysokoškoláka” jsme navštěvovali prostory Přírodovědecké fakulty OU, a to laboratoře, kde jsme například izolovali DNA. Taktéž jsme se zúčastnili několika přednášek – zmíníme Statistickou – a o prázdninách vyjeli na terénní exkurzi. Největší hodnotou celého projektu byl individuální přístup akademického pracovníka, který výzkum přizpůsobil naším preferencím a znalostem. Tudíž na atraktivitu práce jsme měli přímý vliv, což zvyšovalo náš zájem a motivaci. Výstupem byla 10 minutová přednáška před publikem a odbornou porotou, která se zvídavě doptávala na detaily. Pro některé z nás to byla premiéra. Zpětně ji hodnotíme jako náročný, ale i obohacující doplněk celého projektu. Jsme velmi rádi, že jsme se projektu zúčastnili, jelikož nás obohatil o nové kamarády, zážitky, zkušenosti a v neposlední řádě o poznatky v oborech, které nás zajímají.
Šimon: Své téma Modelování vlastností dvojdimenzionálních materiálů po patřičných aktualizacích budu prezentovat jako SOČku, na což se již teď velmi těším. Pro dokreslení a také jako motivaci pro ostatní studenty přikládáme záznam ze všech závěrečných obhajob: https://www.youtube.com/watch?v=n0ZT2Gi7f0M Šimon: https://www.youtube.com/watch?v=n0ZT2Gi7f0M&t=1155s Tereza: https://www.youtube.com/watch?v=n0ZT2Gi7f0M&t=6720s