menu

Úspěšní geologové na Wigymu

Úspěšní geologové na Wigymu

Hornico-geologická fakulta VŠB-TU v Ostravě již 8 let pořádá pro žáky základních a středních škol soutěž v geovědních oborech Geologické kladívko. Letošního ročníku se účastnilo 17 družstev, naši školu reprezentovali studenti tercie B Jonáš Dej, Tomáš Janoušek a Bořek Vajda.
Stejně jako v minulých ročnících se soutěžní aktivita skládala ze tří částí.
První úkol spočíval ve zpracování samostatné práce – doplnění informací v připraveném textu o prázdninové cestě dvou chlapců. Ti podobně jako v úkolech předchozích ročníků navštívili na svém putování různé geologické lokality a památky. Dalším úkolem byl geovědní test a poznávání minerálů a hornin. Tyto již tradiční disciplíny se odehrávaly v učebnách Geologického pavilonu F.Pošepného v areálu VŠB. Pokračování soutěže pak probíhalo několika dalšími úkoly, které plnili účastníci nejen ve sbírkách Geologického pavilonu, ale i v přilehlém venkovním Geoparku.
Všichni zúčastnění obdrželi osvědčení o absolvování soutěže a poukaz na geovědní exkurzi, která se uskuteční v září 2018 na Tišnovsku. Výherci pak získali diplomy, celou řadu věcných cen a „pohár“- podobně jako loni zajímavou přírodninu na podložce. Letos to byl za první místo minerál azurit, za druhé místo fosílie amonita, za třetí hornina travertin. Samozřejmě stejný vzorek, avšak ve větším provedení, získala i škola, která studenty na soutěž vyslala.
Pokud nepoznáte na obrázku travertin, podle číslice vidíte, že se našim reprezentantům podařilo v kategorii B získat krásné 3.místo. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za skvělou a úspěšnou reprezentaci.