menu

Přírodovědný klokan 2021

Přírodovědný klokan 2021

Po dvou “covidových” ročnících se opět naplno rozběhla soutěž Přírodovědný klokan určená pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a I. a II. ročníku SŠ. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.,9. třída ZŠ + odpovídající ročníky NG) a Junior (I.,II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh z biologie, fyziky, matematiky, zeměpisu a chemie, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Nejlepší dosažené výsledky na WG:

kategorie Kadet: Lukáš Hruška (4.B)      87 bodů

                           Mikuláš Hořenek (3.B) 86 bodů

                           Marek Havrlant (4.A)    81 bodů

průměry na žáka za třídy Kadet: 3.B, 4.B  –  59 bodů, 4.A  – 53 b., 3.A – 47 b.

kategorie Junior: Václav Vinkler (2.C)     96 bodů

                           David Havrlant (6.B)     94 bodů

                           Adam Walder (6.B)       94 bodů

                           Lucie Kukelková (2.D)  92 bodů  

průměry na žáka za třídy Junior: 5.B – 65 bodů, 6.B – 59 b., 1.C – 51 b., 6.A – 49 b., 5.A,2.C,2.D – 48 b., 1.D – 44 b.

Blahopřejeme!

Zadání soutěžních úloh, správná řešení a statistické výsledky jsou uvedeny ve vydávaných sbornících, které jsou k dispozici na těchto stránkách https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/predchozi.html