menu

Přírodovědná soutěž – J.G.Mendel

Přírodovědná soutěž – J.G.Mendel

Na naši školu se před Vánoci obrátilo Mendelovo gymnázium v Opavě, zda bychom jim nepomohli s propagací a organizací Přírodovědné soutěže. Tuto aktivitu úspěšně pořádají již 12 let, doposud však pouze pro ZŠ ve svém okolí. V letošním roce, kdy si připomínáme 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela, se za podpory Moravskoslezského kraje rozhodli rozšířit soutěžní klání i na ZŠ mimo okres Opava. Rádi jsme přislíbili pomoc s organizací oblastního kola v Ostravě, které se na wigymu uskutečnilo 28.1.2022. Díky současné špatné epidemiologické situaci se nakonec dostavilo 8 družstev ze ZŠ Pokorného, Porubské a Gen Z.Škarvady, všechny z Ostravy-Poruby. 

Soutěž se skládá z teoretických i praktických znalostí a dovedností z biologie, ekologie, chemie a fyziky. Navíc si účastníci mohli dopředu připravit krátké bodované zábavně-poučné video k ústřednímu tématu letošní soutěže – J.G.Mendel. Všichni soutěžící měli skvělou příležitost pobavit se, porovnat si znalosti, prohlédnout si naši školu, ale také si prakticky vyzkoušet práci v našich laboratořích. Nejvíce hodnotných cen si odnesla ZŠ Gen Z.Škarvady, ale výkony a bodové zisky ostatních byly velmi těsné, všichni žáci prokázali, že jim přírodovědné vzdělání není cizí. Do krajského finále, které se uskuteční na Mendelově gymnáziu v Opavě, postupují první dvě družstva. Budeme reprezentantům okresu Ostrava držet palce.