menu

Přednáška HIV, AIDS

Dne 11. ledna 2016 nás navštívila paní Mudr. Alena Zjevíková – vedoucí lékařka  AIDS centra FN Ostrava-Poruba, aby studentům prvních ročníků rozšířila jejich vědomosti o viru HIV- původci onemocnění AIDS. Paní doktorka studenty informovala o možnostech prevence infekce tímto virem,  o průběhu a současných  možnostech léčby této zdlouhavé a zákeřné nemoci.