menu

Biomedicína a tkáňové inženýrství aneb: co nestačil Spider-Man

Biomedicína a tkáňové inženýrství aneb: co nestačil Spider-Man

Takový byl název přednášky, kterou pro účastníky seminářů z biologie a další zájemce přednesla v úterý 22. března 2022 v naší učebně biologie paní RNDr. Jana Musílková, CSc. z Fyziologického ústavu AV ČR v Praze.

 Studenty, zájemce o biologii, seznámila poutavou formou prezentace a praktickými ukázkami s možnostmi tkáňových náhrad kůže, svalů, kostí a dalších tkání a orgánů, které přináší současný biologický výzkum. Velmi zajímavé byly informace o využití nanotechnologií a kmenových buněk  pro vývoj těchto tkáňových náhrad. Účastníci přednášky si v jejím závěru mohli prohlédnout a doslova osahat tkáňové náhrady třeba cév, srdečních chlopní  nebo třeba orgánových náhrad kloubů a dalších tkání a orgánů lidského těla.  V.Pavlosek