menu

Tři akce na snížení množství odpadu

Tři akce na snížení množství odpadu

Školní ekotým se pyšní titulem Ekoškola již 10 let a v rámci tohoto projektu se věnuje pěti oblastem: odpady, voda, energie, prostředí školy a biodiverzita. Tři podzimní aktivity souvisí s prvním jmenovaným tématem.

Akci OTOČ KNIHU organizuje přímo správce projektu Ekoškola, sdružení Tereza Praha. Celý říjen jsme ve škole sbírali knihy, které lidé doma už nechtějí, ale jsou nepoškozené a možná zaujmou další čtenáře. Zhruba 120 knih tak najde své využití v domovech pro seniory, knihobudkách aj.

Tradiční podzimní SBĚR PAPÍRU se konal třetí listopadový týden a vybralo se zhruba 800 kg starého papíru. Nejlepší třídou byla kvarta B (427 kg), jejíž vítezství zajistil především nejlepší sběrač Jáchym Zeman (144 Kg). Gratulujeme.

Třetí akci můžeme titulovat také jako tradiční. Byl to druhý ročník, který však jistě bude mít pokračování. Akce probíhá ve spolupráci s učiteli anglického jazyka. THANKSGIVING SWAP se koná na datum amerického svátku Díkuvzdání (Thanksgiving Day), čili čtvrtý čtvrtek v listopadu. Swap jako výměna, výměna nepotřebných zachovalých užitečných předmětů. Sešly se nízké stovky darovaných věcí, které si desítky žáků a učitelů zdarma rozebraly. Asi třetina nerozebraných věcí byla předána charitě Moment, takže ještě zřejmě najde využití jinde.

Souhrnem můžeme říci, že jsme zajistili, aby zhruba tuna odpadu neskončila v běžném kontejneru, respektive aby stovky věcí našly své nové majitele.