menu

Studenti Wigymu prezentovali na Ostravské univerzitě

Pokračování studentských konferencí a spolupráce Wichterlova gymnázia a Ostravské univerzity popisuje účastnice Tereza Novotná:

Dne 17. března se naši studenti zúčastnili Anglické studentské vědecké konference, která se konala na Ostravské univerzitě. Tereza Novotná a Martin Kašperlík, kteří své prezentace poprvé předvedli u nás ve škole, se podívali na fakultu lingvistiky, kde byli srdečně přivítáni tamními vyučujícími.
Po příchodu, který byl ovšem na poslední chvíli, byli představeni všichni účastníci a jelikož byl právě den svatého Patrika, byla vyzvána Tereza, aby konferenci zahájila svou prezentací s irským tématem. Tereza zaujala všechny přítomné svým vyprávěním o Irish primary education a po prezentaci dostala ovace potlesku a taky spoustu otázek. Martin vystřídal Terezu a představil svou prezentaci s názvem Virtual Communication. Reakce studentů ostravské univerzity byly pozitivní a po prezentaci proběhla diskuze k tomuto tématu. Naši studenti dostali několik dárků s logy univerzity a dále věnovali pozornost ostatním účastníkům.
Všechny prezentace byly velmi zajímavé a naučné. Velkým úspěchem byla například prezentace o knize a filmech Beowulf.
Všichni zúčastnění zasluhují velký obdiv a určitě nevynecháme další ročník.

Tereza Novotná, kvinta A