menu

Student Scientific Conference 2016

Úterý 16. února se bylo na Wigymu velmi bohaté na události. Předmětová komise anglického jazyka měla na tento den v plánu hned dvě akce a jsme rádi, že můžeme říci, obě moc hezké. O projektu Live English se ve svém článku zmiňuje Mgr. Dušan Kubečka, tento text vás má seznámit s výsledky dnes již tradiční Studentské vědecké konference.

I letos se zúčastnili studenti základních škol  a  Wichterlova gymnázia ve dvou kategoriích, nesmírně inspirující pak byly výstupy vysokoškoláků:

Ondřej Procházka: Having Fun with Linguistics – Internet Memes

Jakub Vala: Trouble in Paradise: Criticism of California in Popular Music.

Ti přišli v doprovodu Mgr. Renáty Tomáškové, Dr. Tímto jí velmi děkujeme za spolupráci a za účast. Velmi si toho vážíme.

A nyní k výsledkům soutěže:

Kategorie Nižší gymnázium a základní školy:

1. Tomáš Mikeska, Samuel Noskievič: Holocaust (Wigym)

2. Natálie Kanátová, Marek Trunkát: Carnival and Masquarades (ZŠ generála Zdeňka Škarvady)

3. Vojtěch David, Matouš Wojnarowicz: Google

Cena publika: Matěj Stolička, Martin Ulman: Narcos

Kategorie Vyšší gymnázium:

1. Tereza Novotná: Irish Primary Education – My Perspective and Experience
Martin Kašperlík: Virtual Communication
2. David Adamus:
Running

Tereza a Martin navážou na naši spolupráci s Ostravskou univerzitou tím, že své prezentace předvedou na jejich konferenci v březnu.

Naše velké díky ovšem patří všem žákům a studentům, kteří se odhodlali a rozhodli se představit svým vrstevníkům, jak zasvěceně dovedou anglicky hovořit o věcech, které je zajímají, a jejich vyučujícím za motivaci a vedení.