menu

Soutěž v anglické konverzaci – stříbrný vítr

Soutěž v anglické konverzaci – stříbrný vítr

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se letos konalo  ve středu 13. ledna. Díky našim soutěžícím to na Wichterlově gymnáziu zacinkalo hned třikrát, pokaždé z toho byla stříbrná medaile.

Veliké gratulace tedy posíláme

Nele Losíkové ze sekundy A

Eduardu Grňovi z kvarty B

a Tomáši Mikeskovi ze septimy A.

Děkujeme jim za vzornou reprezentaci našeho gymnázia. Zároveň děkujeme i vyučujícím anglického jazyka, kteří studenty na soutěž  systematicky připravovali.