menu

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině

Dne 1. 3. se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ve Středisku volného času Ostrčilova, které bylo zastoupeno Maxem Slowikem v kategorii I.B, Valerií Bendovou v kategorii II.B a Bořkem Hlavsou v kategorii III.A. Na stupních vítězů se umístil Max, který skončil na 3. místě ve své kategorii. Všem moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěchy i v dalších soutěžích.

Bořek Hlavsa s účastnickým listem  Valerie Bendová a Max Slowik s účastnickými listy a diplomem