menu

Maraton psaní dopisů – výsledky

Studenti a učitelé podpořili 5 nespravedlivě perzekuovaných osob celkově 65 dopisy v kampani Maraton psaní dopisů. Nejvíce dopisů, a to 18, aktuálně směřuje k rukám generálního prokurátora Mexika na podporu spravedlivého soudu pro Yecenii, která byla mučena po údajně objednané vraždě.

Díky patří organizátorům: Lukáš Vojáček, Vít Uvíra a Natálie Mašková z 3. r.

O Amnesty International a Maratonu psaní dopisů více ve větách níže:

Amnesty International je mezinárodní hnutí, které monitoruje porušování lidských práv ve světě.

A dává možnost ovlivnit porušování práv jednotlivců kdekoliv na světě i běžným lidem, kteří si často myslí, že nemají sebemenší možnost zapůsobit nejen ve své zemi, ale i v cizích státech.

Prostředkem k tomuto je kampaň od Amnesty international zvaná Maraton psaní dopisů. Můžete se zapojit napsáním dopisu prezidentovi či panovníkovi země, v níž se vyskytuje jedinec, jehož lidská práva jsou prokazatelně porušována. Jeden dopis na podporu utlačovaného moc nezmůže, ale když se jich sejdou statisíce?