menu

Jedinečná a dechberoucí Belgie

Jedinečná a dechberoucí Belgie

Ve dnech 21.-24. listopadu 2017 měli možnost vybraní žáci za doprovodu Dušana Kubečky a Lukáše Průši se zúčastnit zájezdu do Belgie s cílem návštěvy Evropského parlamentu. Exkurze byla mnohostranně inspirující – týkala se nejen politologie, ale také geografie, historie a kunsthistorie, jak jsme se mohli přesvědčit z připravených referátů. První den byl nesen ve znamení poznávací procházky večerním Bruselem, „hlavním městem Evropy“. Žáci se dozvěděli, že hlavní město Belgie je sídlem NATO a některých institucí Evropské unie (Evropská komise, Rada Evropské unie), současně byli zpraveni o tom, že Brusel je hlavním městem Vlámského společenství a Valonsko-bruselské federace. Návštěva náměstí Grande Place byla pro všechny dechberoucí. Náměstí tvoří historické jádro města a jeho dominantou je gotická radnice z 15. století s věží, na níž je umístěna socha sv. Michala, patrona Bruselu. V roce 1998 byla tato prostora zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Z dalších zhlédnutých pamětihodností můžeme připomenout Královský palác, katedrálu sv. Michaela a sv. Guduly, Bruselský park, nacházející se mezi Královským palácem a budovou belgického Parlamentu, aj. Všichni účastníci zájezdu byli fascinováni dvěma symboly Bruselu, a to soškou čůrajícího chlapečka, Manneken Pis, ze 17. století, a soškou čůrající holčičky, Jaenneke Pis, z roku 1987.

Druhý den pobytu byl klíčový. Žáci i jejich pedagogové se těšili na návštěvu Evropského parlamentu a na setkání s europoslancem Evženem Tošenovským. Jan Řebřina přednesl svou přednášku o Evropském parlamentu, v níž přiblížil činnost hlavních orgánů Evropské unie. Nad posláním a pracovní náplní europoslance se zamyslel E. Tošenovský, jenž reagoval na dotazy z auditoria. Poté následovala komentovaná prohlídka hlasovacího prostoru Evropského parlamentu. Středeční odpoledne bylo vyhrazeno návštěvě města Bruggy, jež jsou správním a historickým centrem provincie Západní Flandry. Historické centrum Brugg bylo v roce 2000 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Toto jedinečné město si zachovalo svůj středověký ráz i architekturu, proto bylo roku 2002 spolu se španělským městem Salamanca vybráno jako Evropské hlavní město kultury. Byli jsme unešeni krásou náměstí Markt z 10. století. Dominantami náměstí jsou: pomník Petera de Conincka a Jana Breydela, vůdců bruggské jitřní mše roku 1302, tržnice Halle z roku 1240, 83 metrů vysoká věž Belfried, Provinciaal Hof (sídlo správních orgánů provincie Západní Flandry) a poštovní úřad. Někteří žáci navštívili kostel Panny Marie ze 13. století, známý svou 122 metrů vysokou cihlovou věží a Michelangelovou sochou Marie s dítětem.

Poslední den byl spojen s návštěvou Atomia (budovy postavené u příležitosti mezinárodní výstavy Expo 58) a zhlédnutí výstavy obrazů René Magritta, světově známého belgického malíře období dadaismu a surrealismu. Na cestě domů jsme se ještě zastavili v obci Waterloo. Poblíž tohoto místa se 18. června 1815 odehrála bitva, ve které bylo francouzské vojsko Napoleona Bonaparta definitivně poraženo.

Žáci i učitelé si během exkurze mohli uvědomit, jakou klíčovou úlohu v současné Evropě má Evropská unie a její jednotlivé orgány, jež rozhodují o významných politických a společenských změnách na světové úrovni. Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu, k tomu poznamenal: „Učiním vše, co je v mých silách, aby Parlament a jeho poslanci ještě účinněji prosazovali Vaši vůli a Vaše touhy. Evropa musí konkrétně reagovat na starosti občanů: vytvářet pracovní místa a růst, zajistit bezpečnost, kontrolu migračních toků a bojovat proti změně klimatu. Evropská unie je skvělým nástrojem pro dosažení prosperity a stability. Pro naše předky byla sjednocená Evropa uskutečněním jejich snu o ukončení válek v Evropě, snu o tom, že jejich vnoučata se narodí a budou vyrůstat v období míru a dodržování základních práv…“

Lukáš Průša