menu

Globetrotter 2016

Globetrotter 2016

Soutěž v anglických reáliích Globetrotter se na Wichterlově gymnáziu stala listopadovou tradicí. V letošním roce jsme se, stejně jako celý svět, soustředili na Spojené státy americké.  Soutěžící museli prokázat jazykové schopnosti, všeobecnou orientaci v reáliích, podrobné znalosti i tvůrčí talent. Sledovali prezentaci, videa, poslouchali písně, psali limerick na základě prezentací, které si pro ně připravily naše talentované studentky Mariana Ochodková a Martina Palkovská. Témata The Thanksgiving Day a US Presidents byla zpracována například takto:

The US president Carter said “the people… trust”.
If you can help someone, you must.
On Thanksgiving Day when turkey dies,
people will eat pumpkin pies.
Enjoy this Thanksgiving Day, maybe it wil be the last.
(M. Foltýn, M. Štípal, J. Murcek, F. Martausz)

Rekordní počet soutěžících znamenal obrovskou konkurenci, v kategorii Základní školy, kterých se letos zúčastnilo 12, se na první příčky probojovali:

  1. místo: Zuzana Kušnírová (ZŠ Hradec nad Moravicí)
  2. místo: Klára Vičánková (ZŠ Hradec nad Moravidí)
  3. místo: Filip Slezák (ZŠ Dětská Ostrava-Poruba)

V kategorii prvních ročníků Wichterlova gymnázia se studenti umístili takto:

  1. místo: Tomáš Mikeska
  2. místo: David Sinković
  3. místo: Julie Suchánková

Děkujeme všem účastníkům, jsme rádi, že počet soutěžících každým rokem stoupá, třeba se s některými soutěžícími setkáme v příštích letech v našich učebnách.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu spolku OKNA, ze které byl hrazen nákup cen pro odměněné studenty.