menu

Exkurze do Evropského parlamentu v Bruselu

Exkurze do Evropského parlamentu v Bruselu

Poslední listopadový týden se vybrání žáci Wichterlova gymnázia spolu s p. profesorem D. Kubečkou a pí profesorkou J. Gajduškovou zúčastnili naučné exkurze v Belgii. Hlavním bodem programu byla návštěva Evropského parlamentu na pozvání pana europoslance Evžena Tošenovského.

Navštívili jsme také Parlamentárium, Atomium a prohlédli si Brusel, Antverpy i Lucemburk. Nejvíce na nás ovšem zapůsobil vrchol našeho programu, Evropský parlament, kde jsme se nejen dozvěděli mnoho o fungování EU, ale také si na vlastní kůži zažili plenární zasedání parlamentu, to vše za doprovodu E. Tošenovského.

Celý pobyt jsme si naplno užili ve společnosti studentů Matičního gymnázia a Ostravské univerzity. Velké poděkování patří kanceláři pana europoslance, který nám tuto příležitost poskytl.

Smúdalová Anna, Pasková Hana

V.A