menu

Etwinningový projekt v sekundě

Třída sekunda A na jaře 2016 zopakovala schéma etwinningového projektu z minulého roku (po současné tercii). Hlavní rozdíl však byl partner, byla to škola Publiczne Gimnazjum v polské Bogatici.

Z názvu projektu Connect pupils/letters – emails – messages exchange je patrno, že šlo hlavně o konverzační propojení žáků. Iniciátorem k tomuto byla výměna neformálních dopisů, fotek a suvenýrů.

Sekundo, přejeme hodně štěstí při studiu jazyka.

Polivna sekundy zapojená do projektu

Polovina sekundy zapojená do projektu

 

DSC06745