menu

Wichterlovo gymnázium oceněno za společenskou odpovědnost

Kulinářské specialityCena hejtmana za společenskou odpovědnost měla letos rekordní počet účastníků. O to krásnější to je pocit být mezi oceněnými, konkrétně na 2.-5. místě (bližší pořadí se nezveřejňovalo). Děkujeme všem pedagogům a hlavně žákům, protože právě díky jejich aktivitám a činnostem jsme se dostali mezi společnosti, které toho pro veřejnost dělají velmi mnoho.

Společenská odpovědnost v našich očích není jen prázdnou frází a módním výstřelkem. Pravidla, která CSR nastavuje, jsou v našich očích základními pravidly slušného chování. Kdo jiný by se jimi pak měl řídit než škola, která je velmi často jedinou organizací, jejíž fungování žáci poznají skutečně zevrubně. Je moc dobře, že vnímají a mohu vnímat nejen důsledky své práce a svých činů, ale i těch našich. Mnoho žáků se k nám hlásí, protože věří, že se jim dostane kvalitního vzdělání. My bychom byli rádi, aby se jim u nás dostalo také kvalitních morálních hodnot. Podle definite totiž poskytujeme výchovně vzdělávací činnost a velmi dobře si uvědomujeme, že výraz “výchovně” je na prvním místě.

Více také ZDE