menu

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče, v tabulce níže najdete výsledky letošního přijímacího řízení. V rámci zachování anonymity je samozřejmě nutné vyhledat ten svůj podle kódu, který jste obdrželi v pozváce od nás.

Pokud jste se našli mezi přijatými, gratulujeme, pokud ne, nezoufejte, ještě stále je šance. O něco níže na této stránce najdete návod, jak postupovat v obou případech. Přikládáme i odkaz na potřebné dokumenty, ale vše pro vás máme přichystané i přímo ve škole. Navštivte nás osobně. Všem se budeme snažit poradit tak, aby ze svých výsledků vytěžili co nejvíc.

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Obor vzděláváníVýsledková listina dle kóduVýsledková listina dle pořadí
Osmileté gymnázium
ŠVP Matematika a příroda
Výsledky podle kóduVýsledky podle bodů
Osmileté gymnázium
ŠVP Mluvíme anglicky
Výsledky podle kóduVýsledky podle bodů
Čtyřleté gymnáziumVýsledky podle kóduVýsledky podle bodů

* Počet přijatých uchazečů musí odpovídat potřebě ponechat volná místa pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu

Registrační číslo (kód) žáka ve výsledkových listinách je pro každou školu jiné! Kód jsme Vám zaslali doporučeným dopisem (pozvánkou).  

Výsledky najdete po zveřejnění rovněž vyvěšené u vchodu do školy.

Portál, kde najdete vše k testům společnosti Cermat.

Odvolání proti nepřijetí:

  • pro čtyřletý obor (79-41-K/41) – formulář odvolání 41 – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole
  • pro osmiletý obor (79-41-K/81) – Matematika a příroda – formulář odvolání M – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole
  • pro osmiletý obor (79-41-K/81) – Mluvíme anglicky – formulář odvolání AJ – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole

Úřední hodiny (vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, podání odvolání, odevzdání zápisového lístku)

Osobně vyzvednout rozhodnutí si může pouze zákonný zástupce uchazeče v těchto dnech.   Doporučujeme osobní vyzvednutí, zároveň je možné podat odvolání a dotázat se na další postup.
pondělí 29. dubna 2019 od 14 do 18 hodin
úterý 30. dubna 2019 od 7:30 do 18 hodin
čtvrtek 2. května 2019 od 7:30 do 18 hodin
pátek 3. května 2019 od 7:30 do 18 hodin

V následujícím týdnu jsou úřední hodiny od 7:30 do 16:00, případně dle telefonické dohody.

Proč byly výsledky tak pozdě?

Výsledky přijímacích testů se zpracovávají celostátně a společnost CERMAT se zavázala zaslat je školám nejpozději 28.4. Výsledky testů je však třeba ještě zpracovat a doplnit k nim ostatní body získané v rámci přijímacího řízení dle platných kritérií. Následně musí mít uchazeči možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Teprve pak je možné rozhodnutí vydat a zveřejnit.

Co dál – krok za krokem

Jsem mezi přijatými a chci k vám nastoupit

Gratulujeme! Pokud jste rozhodnutí, máte 10 pracovních dní na to, abyste nám přinesli zápisový lístek. Moc Vás však prosíme, abyste to udělali co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro ty, kteří skončili pod čarou.

Jsem mezi přijatými a určitě k Vám nechci (dostal jsem se i jinam)

Také gratulujeme. A zároveň moc prosíme, abyste nám přišli podepsat, že k nám nenastoupíte (že jste zápisový lístek dali na jinou školu). Na Vaše místo totiž můžeme vzít někoho z těch, kdo se odvolal proti nepřijetí. Uděláte někomu stejnou radost, jakou jste měli Vy, když jste zjistili, že jste přijatí!

Jsem pod čarou

Nesmutni. Protože se většina z vás hlásí na dvě školy, je jisté, že ne všichni z přijatých nastoupí. Tam, kde přijímáme 60 žáků,  jich může nastoupit třeba pouze 30 a dalších 30 tedy přijmeme místo nich. To už jsme u čísla 90. Ale ani z těch k nám možná nebudou chtít všichni. Jsi v seznamu kolem stovky? I ty máš šanci se dostat. Opravdu. Je třeba, aby tví rodiče udělali jednu věc – podali odvolání.

Přijďte do školy převzít si rozhodnutí o nepřijetí – je to rychlejší než čekat, až přijde poštou.

Pokud budeš chtít podat odvolání, tví rodiče od nás dostanou úplně vše, jen do připraveného formuláře napíší svá jména a podepíší ho. Jen nezapomeňte, že na podání odvolání proti nepřijetí máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pak budeme muset všichni čekat. Přijatí žáci mají 10 dní na to, aby se rozhodli, jestli k nám nastoupí. Někteří jsou hodní, a když vědí, že jdou na jinou školu, napíší nám to. My pak můžeme místo každého z nich přijmout někoho z odvolaných. Jakmile se dozvíme, že máme volné místo, okamžitě voláme tomu zájemci, který je na řadě.

A kdyby to náhodou dopadlo špatně a na tebe už nezbylo místo, nezapomeň na jednu věc: spousta věcí se někdy nepovede. To nevadí. Hlavní je, že ses snažil/snažila. Není to konec světa. Určitě se ti povede spousta jiných věcí.

Pokud odvolání nebudete chtít podávat, přijďte si, prosím, pro rozhodnutí o nepřijetí a můžete se vzdát práva na odvolání. Uděláte tak radost dalším, kteří se umístili pod Vámi.

Přejeme hodně štěstí! Mgr. Jan Netolička

ředitel Wichterlova gymnázia

Datum poslední aktualizace 29. 4. 2019