menu

Přednáška Radka Špicara pro studenty a pedagogy WG

Přednáška Radka Špicara pro studenty a pedagogy WG

V pátek 13. října od 14:30 proběhně přednáška viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara pro studenty i pedagogy Wichterlova gymnázia. Mezi témata, kterým se Radek Špicar dlouhodobě věnuje, patří ekonomická diplomacie, společenská odpovědnost podniků, kulturní průmysl a přínosy think-tanků a NGOs. Dále může studentům poradit jak postupovat, pokud by chtěli studovat vysokou školu v zahraničí, což je cesta, kterou naši studenti rádi volí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Wichterlovo gymnázium jsou dloholetí partneři. Naše spolupráce stála například u zrodu tříd osmiletého studia zaměřených na matematiku a přírodní vědy.

Radek Špicar, M. Phil.,

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku, člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a bývalý ředitel Aspen Institute Prague. Bývalý náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později člen managementu ŠkodaAuto. Přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK a Diplomatické akademii MZV. Je členem Corporate Council nadace Forum 2000.

Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge.

Zájemci o přednášku z řad našich absolventů či veřejnosti se jí mohou zúčastnit po předchozí domluvě s Mgr. Hanou Želazkovou – zelazkova(at)wigym.cz. Kapacita je omezena.