menu

Poučné experimenty z elektromagnetického vlnění

Poučné experimenty z elektromagnetického vlnění

Dne 22. 6. nás, tj. třetí ročníky a septimu, obdařil svou přítomností pan docent Libor Koníček z přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, jenž nám prostřednictvím názorných a vysoce poučných experimentů ukázal, že vše, co nám vyučující sdělovali o elektromagnetickém vlnění, je pravda. Dokázal nám, že fyzika je věda zábavná a v praktickém životě velice užitečná. To vše pan docent obohatil svým rétorickým umem a lehkým bontonem. Závěrem chceme konstatovat, že pokud se má naše společnost vyvíjet tím správným technickým směrem, je potřebné takovéto přednášky šířit a opakovat. Tímto tedy děkujeme.

Za septimu A Lukáš Mada