menu

Den otevřených dveří bude 17. ledna

Den otevřených dveří bude 17. ledna

Tradiční zimní Den otevřených dveří se na Wichterlově gymnáziu uskuteční ve středu 17. ledna od 14 do 18 hodin. Na vaši návštěvu se opět těší průvodci z řad žáků naší školy i všichni pedagogové.

Schůzky s vedením školy proběhnou v jídelně školy v 15:00, 16:00 a 17:00. Zájemci se budou moci informovat o mimoškolních akcích, zahraničních pobytech, přijímacím řízení i průběhu studia na naší škole.

Během Dne otevřených dveří budou probíhat různé akce a představení aktivit žáků Wichterlova gymnázia. Bude se jednat například o prezentaci Ekotýmu Wigymu, Exil skupiny první pomoci, představení školní redakce internetového časopisu Glossarium. Kompletní program všech akcí získáte ihned při vstupu do školy, společně s průvodce z řad studentů Wichterlova gymnázia.

Přijďte si prohlédnou moderně vybavenou školu, multimediální učebny, nebo některou z našich výstav:

přízemí – Otto Wichterle: Příběh kontaktní čočky

1. patro – Literární toulky Ostravskem

2. patro – Zelená Poruba

2. patro – Poruba v proměnách času

3. patro – expozice Ostravského muzea k osvobozování Ostravska a 2. světové válce

3. patro – Luminiscence

(nejen) 3. patro – výtvarná díla žáků Wichterlova gymnázia


Ve školním roce 2017/18 budeme přijímat do osmiletého všeobecného oboru (po 5. třídě ZŠ – 60 žáků) a do čtyřletého všeobecného oboru (po 9. třídě ZŠ – 60 žáků).

Třídy osmiletého gymnázia budou tradičně rozděleny podle zájmů dětí na třídu zaměřenou na matematiku, IVT a přírodní vědy a třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka. Třídy čtyřletého gymnázia jsou všeobecné.

Srdečně zveme uchazeče o studium, jejich rodiče, naše absolventy, jejich rodiče i děti, a všechny ostatní “přátele školy” 🙂


Uchazečům o studium na Wichterlově gymnáziu nabízíme možnost přihlásit se do přípravných kurzů z matematiky a českého jazyka. Více informací naleznete ZDE


20. ledna 2018 a 24. března 2018 se na Wichterlově gymnáziu uskuteční Přijímačky nanečisto SCIO. Více informací naleznete ZDE