menu

Náboj Junior- kvartáni a terciáni opět úspěšní!!!

Náboj Junior- kvartáni a terciáni opět úspěšní!!!

V pátek 23. listopadu 2018 se vybraní žáci z tercie a kvarty zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior, která probíhala na mnoha místech ČR, na Slovensku i Polsku. Naše čtyřčlenné týmy se snažily vyřešit co nejvíce úloh a vedly si výborně. Z celkem 35 soutěžních týmů v Ostravě se na krásném 2. místě umístili  Jonáš Dej, Tomáš Hrbáč, Eva Machytková a Mikuláš Novotný ze 4. B. Téměř v patách jim byl tým ze 3. B ve složení Jan Holuša, Matěj Kolář, Petr Libscher a Michal Sládeček. Získali 4. místo, což také zasluhuje obrovský potlesk. Na 8. místě pak skončili Jaroslav Balhar, Eduard Grňa, Tomáš Janoušek a Dalibor Večeřa ze 4. B. Z téže třídy pak 17. místo obdržel tým ve složení Klára Bodiová, Kristýna Hrabovská, Bořek Vajda a Marco Velan.

Všem zúčastněným týmům velmi děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme!!!