menu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – WG je místním centrem

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – WG je místním centrem

Wichterlovo gymnázium se od ledna stalo místním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). DofE je vzdělávací program, který mladým lidem od 14 do dovršení 25 let umožňuje rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat volný čas. Stručné představení nabízí následující video.

Program DofE je součástí celosvětové prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje v desítkách zemí po celém světě mladé lidi napříč společností na cestě k jejich samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění.

V programu DofE si mladí lidé stanovují individuální cíle a výzvy v několika aktivitách a na cestě k jejich splnění posilují svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studijní i pracovní život. Navíc se zapojením do programu stávají součástí mezinárodní komunity a v případě potřeby mohou získat finanční podporu pro své aktivity.

Po celém světě se již do programu DofE zapojilo přes osm milionů mladých lidí. V ČR účastníci programu DofE mimo jiné věnují ročně 30 000 hodin komunitě a potřebným v rámci své dobrovolné činnost.

V roce 2017 již na Wigymu proběhla první schůzka v rámci projektu Live English, kterou vedli účastníci v angličtině (protože chtěli). V současné době je do programu DofE zapojeno několik studentů Wichterlova gymnázia a mnoho dalších je ve fázi volby aktivit.

Zájemci se mohou informovat o podrobnostech u profesorek H. Korbelové a L. Sucháncové-Bednářové.