menu

Live English – Jak zažít angličtinu při studiu v zahraničí

Live English – Jak zažít angličtinu při studiu v zahraničí

Pan Jiří Mravec studuje už třetí rok na britské univerzitě ve Warwicku. V rámci cyklu Live English navštívil dnes Wichterlovo gymnázium, aby studentům přiblížil radosti, výhody i možná úskalí studia na zahraničních univerzitách. Seznámil nás nejen s formalitami, které je třeba zařídit, dotkl se i otázek financování nebo toho, podle jakých kritérií si vysokou školu vůbec vybírat. Přínosné bylo i to, že studenty motivoval k tomu, aby se na takové studium připravovali už v průběhu prvních ročníků střední školy.

Pan Mravec u nás nebyl poprvé. A podle množství otázek, které přítomní studenti kladli, a jejich zájmu o věc usuzujeme, a taky pevně doufáme, že ani naposled.