menu

Fyzika – “Pořád se něco děje”

Fyzika – “Pořád se něco děje”


Česká republika i Ostrava žila v únoru Olympijskými hrami. Ostravar Aréna se proměnila na Olympijský park, kde se v sobotu 10. února zapojila do aktivit i naše škola.

Návštěvníci si v našem stánku mohli zahrát hokej s roboty, vyzkoušet si krasobruslařské piruety nebo vyplnit kvíz s anglickými názvy různých sportů.

 

16. února se družstvo fyziků ve složení Daniela Hrbáčová, Eva Kramolišová, Jiří Škrobánek, Michal Matulík a Tomáš Deingruber vypravilo do Prahy na soutěž Fyziklání pořádanou MFF UK. V kategorii A soutěžilo 49 týmu z České republiky i ze zahraničí (Slovensko, Španělsko, Lotyšsko, Makedonie) a naši studenti ve velké konkurenci obsadili 10. místo! 

Je na místě poděkovat Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu spolku OKNA, ze které byly soutěžícím hrazeny cestovní náklady.

 

V březnu jsme v naší laboratoři fyziky přivítali “hrdličky”, tedy žáky ZŠ Aleše Hrdličky, abychom se s nimi podělili o zkušenosti se školním experimentálním systémem Vernier.

 

Sami si mohli vyzkoušet měření se sondami Vernier, například použití sonaru a tlakové sondy.

 

Začátkem dubna se naši prváci (Vojtěch Kuchař, Ondřej Rotter, Richard Pražák a Marek Večeřa) vrhli na  fyzikální olympiádu. Při řešení praktické úlohy museli postavit z dřevěných hranolů šikmou věž a propočítat její parametry.

 

 

 

 

Studenti semináře Aplikovaná fyzika ve své hodině předváděli experimenty, kde hlavní úlohu hrála voda ve všech skupenstvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulý týden proběhlo školní kolo soutěže Zlepši si techniku, kterou pořádá VŠB – TU. Jedná se o soutěž mladých popularizátorů vědy, kteří musí během 4 minut předvést zajímavý pokus z fyziky, chemie, techniky před odbornou porotou. Do boje se opět zapojili studenti z kvinty, kteří minulý rok byli v této soutěži velmi úspěšní. Žáci sekundy a tercie jim ale zdatně konkurovali.

Finále proběhne 23. 4. Držíme palce!