menu

21. ročník Českého dne proti rakovině

21. ročník Českého dne proti rakovině

Jako každý rok i letos jsme v rámci Českého dne proti rakovině vyslali naše dobrovolníky do ulic Ostravy. Dne 10. května 2017 rozdávali symbolické kytičky měsíčku lékařského (tentokrát s modrou stužkou) a spolu s nimi i letáčky se zásadami zdravého způsobu života a informacemi o preventivních opatřeních, která vedou ke snížení rizika onkologického onemocnění. Letošní ročník byl zaměřen na nádorová onemocnění hlavy a krku (více na stránkách www.denprotirakovine.cz). Patnáct dvojic žáků Wichterlova gymnázia prodalo 1500 kusů květinek. Povedlo se jim vybrat částku 36.046,- Kč, která bude využita na zkvalitnění života onkologických pacientů a podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických center. Nejštědřejší dárce potkávala dvojice z 1.D (Martin Hošek a Tobiáš Zapletal), která dosáhla průměru téměř 30,- Kč na jednu kytičku.

Děkujeme dárcům za přízeň a dobrovolníkům za jejich nasazení.