menu

Sportovní Wigym

Konec školního roku byl již tradičně zakončen sportovním dnem nižšího gymnázia a soutěží o nejsportovnější třídu vyššího gymnázia.

V pondělí 27. 6. 2016 změřili své síly žáci primy až kvarty.

V 1. kategorii zvítězila 2. A

Ve 2. kategorii zvítězila 4. A

V úterý 28. 6. 2016 se utkalo 10 tříd v 7 disciplínách (odbíjená, kopaná, florbal, badminton, ringo, atletika, plážový volejbal).

1. místo 6. A

2. místo 3. E

3. místo 1. C

Vítězům gratulujeme!

Všem přejeme krásné sportovní prázdniny.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu spolku OKNA, ze které byly hrazeny ceny pro vítězné sportovce.