menu

Získali jsme titul Ekoškola na další čtyři roky

Získali jsme titul Ekoškola na další čtyři roky

Když jsme v roce 2012 na škole založili školní Ekotým a započali s mezinárodním program Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha, netušili jsme, kolik to bude práce a zároveň jaký dopad to bude mít na chod školy. Titul Ekoškola jsme získali asi po roce práce. A protože tento projekt nedává možnost usnout na vavřínech, musí opakovaně probíhat audity, resp. obhajoby titulu.

A protože byl výsledek auditu z 18. 5. 2018 úspěšný, 20. června 2018 se celý Ekotým vypravil na exkurzi do Prahy, z nichž 4 zástupci převzali v Senátu parlamentu ČR certifikát, který naší školu opravňuje titul Ekoškola používat další čtyři roky.

Tento celoškolní projekt má za cíl vychovávat (nejen) k ekologické zodpovědnosti, resp. snižuje negativní dopad školy na životní prostředí. Věříme, že studenti to pak budou praktikovat i v mimoškolském životě. Projekt také učí systematicky myslet a dlouhodobě plánovat. Jeho realizátorem je právě školní Ekotým, aktuálně složený z 15 zástupců různých ročníků, ve spolupráci se všemi, kteří se chtějí nechat poučit a chovat zodpovědně.

UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) říká: „Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole. Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět“.

Také bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu spolku OKNA, ze které byly hrazeny cestovní náklady členů Ekotýmu spojené s převzetím výše zmíněného titulu.

Činnost Ekotýmu však prorůstá i mimo školní prostředí. Tradičně se účastníme Dne Země na Hlavní třídě. 17. 6. 2018 jsme se však zapojili i do Dne parku, který pořádala radnice porubského obvodu. Akce měla za cíl přitáhnout pozornost k trochu opomíjenému parku pod porubským Nábřežím a ekotýmácký stánek tomu pomohl.

Školní Ekotým na exkurzi v Praze

Akce Den parku v Porubě

Akce Den parku v Porubě