menu

Titul Ekoškola na další tři roky

Titul Ekoškola na další tři roky

V pátek 8. 4. 2022 zažil školní Ekotým vzrušující den. Vyvrcholilo totiž mnohaměsíční snažení s přípravami na audit programu Ekoškola.

Získat poprvé titul není snadná věc, ale obhájit jej je ještě náročnější. Program Ekoškola koordinuje pro české školy sdružení Tereza Praha, které dělá svou práci opravdu poctivě. Ovšem připravit formální podklady není až tak důležité. Podstatné je to, co školní Ekotým pozitivního ve škole dělá, a jak spolupracuje a inspiruje ostatní.

Namátkou se jedná o tyto aktivity: starost o školní zeleň včetně okolí školy, podpora biodiverzity, iniciace úspor energií, vzdělávání spolužáků a sama sebe, úklid v rámci Ukliďme Česko, sběry papíru, prezentování na Dni Země v Porubě aj.

Odměnou byly spokojené auditorky a zpráva o výsledku auditu s verdiktem ÚSPĚŠNĚ obhájeno. A tak škola další tři roky o sobě může tvrdit, že je Ekoškola a může používat zelenou vlajku.

UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) říká: „Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole. Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět“.

Za odměnu členové školního ekotýmu pojedou převzít titul Ekoškola 16. 6. 2022 do Prahy.

Poděkování patří nejen členům Ekotýmu, současným i bývalým, ale i všem žákům a kolegům, kteří program podporují a s Ekotýmem spolupracují.

 

Ocenění Ekotýmu