menu

Naši žáci na Plant for the Planet

Naši žáci na Plant for the Planet

Plant for the Planet neboli sázejme pro planetu je mezinárodní iniciativa, která má za cíl vzdělávat v oblasti ochrany klimatu a vztahu k životnímu prostředí.

Ještě před několika lety se o tomto v ČR nevědělo. Avšak díky úsilí českých nadšenců se tato vzdělávací kampaň do ČR přenesla. Hlavní postavou kampaně je Šimon Michalčík, nyní již absolvent Wichterlova gymnázia studující univerzitu v anglickém Warwicku, který pořádal 4. ročník Plant for the Planet, podruhé v Planetáriu. Jeho organizační tým tvořili studenti především z našeho gymnázia a gymnázia Olgy Havlové.  A naši žáci se byli netradiční formou vzdělávat.

Ve středu 7. 11. 2018 se akademie Plant for the Planet účastnilo 10 žáků sekundy B, o den později ze sekundy A.

Z fotografií jde vidět různorodé aktivity – interaktivní prezentaci, skupinovou práci, rétorická cvičení a hlavně sázení nových stromů.

Jedná se o pozitivní počin, kdy studenti vzdělávají studenty v dobré věci, přejeme iniciativě další růst.