menu

Ateliéry

Možnosti ateliéru EV jsou téměř neomezené díky výbornému materiálnímu i technickému vybavení. Žáci si mohou vyzkoušet nepřeberné množství technik – malby, kresby, grafiky volné (např. linoryt, suchá jehla, papíroryt, monotyp, tisk z koláže, slepotisk apod.) a užité, textilní tvorby (např. tapisérie – gobelíny, batiku, voskovou batiku – vícebarevnou apod.), ale i keramiky či prostorové tvorby (např. práce s dráty, pletivy, textilem, papírem, hlínou apod.). Keramika má zvlášť své místo v keramickém ateliéru.

  • Vybavení ateliéru EV a ateliéru keramiky
    keramická pec, keramický kruh, televize, videopřehrávač, DVD přehrávač, 2ks hlubotiskových lisů formátu A4 – A3, vařič na voskovou batiku, mixer na tvorbu ručního papírů apod, žehlička na voskovou batiku, CD přehrávač
  • Pomůcky ateliéru EV a keramiky
    linorytové rydla, ocelové jehly na techniky tisku z hloubky, špachtle, keramické špachtle, očka, štětce, palety, pastely, pastelky, barvy a další pomůcky
  • Spotřební materiál EV
    Vybíráme 75 Kč na pololetí na spotřební materiál např. papír, tiskařské barvy, glazury, keramickou hlínu a mnoho dalších pomůcek, které aktuálně žáci potřebují pro určité úkoly.

V keramickém ateliéru si děti mohou vyzkoušet modelovat s hlínou, vytvářet drobnější keramické práce – figurky, nádobky, destičky i větší práce, dále mohou vytvářet malé formy na odlévání do sádry, vosku apod. a v neposlední řadě si mohou vyzkoušet základy točení na kruhu. Keramiké práce mají žáci možnost i naglazovat, takže si vyzkouší celý postup od návrhu přes modelování, k přežahu, glazování a k hotovému dílu.