menu

Živá katedrála 2021

Živá katedrála 2021

V předvánočním čase měli studenti 2. C, 2.D a sexty B  příležitost zúčastnit se projektu Živá katedrála 2021, jejímž cílem bylo seznámit žáky netradičním způsobem s katerálou Božského Spasitele a prohlédnout si ostravský gotický kostel svatého Václava. Pozitivní vztah ke kulturním památkám se nejlépe utváří přímo v nich.

“Musíme přiznat, že před návštěvou tohoto velkolepého chrámu jsme nevěděli, že v Ostravě podobnou stavbu máme. Byli jsme příjemně překvapeni a díky komentovanému výkladu naší průvodkyně z Ostravsko-Opavské diecéze už víme, že nejen v Praze nebo Vídni, ale i u nás v Ostravě se můžeme chlubit tak významnou památkou.”