menu

WiGymák ve finále Olympiády lidských práv

WiGymák ve finále Olympiády lidských práv

A proč jste Vaška Vinklera z 2.C neviděli na fotografiích z debatního turnaje? V sobotu 26. 3. totiž odcestoval do Prahy, kde reprezentoval naše gymnázium ve finále Olympiády lidských práv. Už fakt, že ze základního kola, kterého se zúčastnilo cca 700 studentů z celé republiky postoupil mezi 25 finalistů je obrovský úspěch!

Také na tomto místě Vaškovi děkuji za jeho shrnující text: 

Jak možná mnozí z Vás zaregistrovali, tak v průběhu listopadu oslovovali jednotliví učitelé ZSV studenty s nabídkou účasti ve školním kole Olympiády lidských práv, jehož náplní bylo sepsat krátkou esej na jedno z lidskoprávních témat. Práce byly následně odeslány a přenechány k opravení porotě, která poté celkově z okolo 700 textů z celé republiky vybrala na základě kvality 25 šťastlivců, kteří byli pozváni do finále konaného v sobotu 26. 3. v Praze.

Mezi tuto skupinu 25 středoškoláků se připojil i náš student Václav Vinkler z 2. C, který tak jako ostatní postupující musel vypracovat ještě jednu esej, tentokrát finálovou, na jedno ze čtyř kontroverzních témat:

  1. Měla by Evropská unie vymáhat dodržování zásad právního státu, a pokud ano, jak? Je právní stát z pohledu Evropské unie důležitý? Proč?
  2. Měla by Evropská unie a členské státy předcházet negativním dopadům sociálních sítí na duševní zdraví (šikana, sdílení dehonestujících obrázků a videí, šíření dezinformací či poplašných zpráv)? Pokud ano, jakými metodami?
  3. Měl by stát při zavádění digitalizace veřejné správy zachovat možnosti komunikace a vyřizování úkonů v původní písemné nebo ústní formě? Mohla by úplná digitalizace vést k omezení základních práv některých skupin obyvatelstva (např. senioři, sociálně vyloučené skupiny obyvatel)?
  4. Posuďte z morálního a etického hlediska, zda a případně jakým způsobem by stát měl zohledňovat, zda lidé pečují o své zdraví, zejména s ohledem na zákaz diskriminace a právo na zdraví a zdravotní péči garantované Listinou základních práv a svobod.

Po jejím odeslání porotě již nezbývalo nic jiného než čekat právě na zmíněnou sobotu, kdy se všichni soutěžící sjeli na Magistrát hlavního města, kde se pokusili obhájit svou esej před porotou složenou z předních odborníků na lidská práva. Přestože se náš student se svou prací na problematiku digitalizace neumístil na stupních vítězů, tak mu odměnou byl alespoň videopozdrav eurokomisařky Věry Jourové a europoslankyně Markéty Gregorové, či proslov a následná diskuse s jeho excelencí velvyslancem Spolkové republiky Německo.

Mgr. Dennis Hennhofer