menu

Vystoupení studentů ve Fakultní nemocnici

Vystoupení studentů ve Fakultní nemocnici

Vystoupení sextánů mělo úspěch

Ve středu 4.5. se hrstka několika hudebně nadaných studentů ze sexty B vydala do Fakultní nemocnice Ostrava, kde pod vedením paní profesorky Gajduškové vystoupila na setkání bývalých zdravotníků s hudebními čísly, která si připravila.

Původně si sextáni nacvičili svůj výstup již na prosinec, kdy měli při příležitosti schůze bývalých zaměstnanců FNO zazpívat několik vánočních koled. Z důvodu probíhající pandemie se však tato událost přesunula na květen, a kvůli tomu bylo zapotřebí sestavit nový repertoár, který by se více hodil pro jarní období. Vybrány byly proto písně o lásce či přátelství, jež doplnilo také několik skladeb pro flétny.

Začátek byl naplánován na půl čtvrtou, v té době byly v jídelně FNO, kde se vystoupení konalo, přibližně tři desítky účastníků schůze, kteří se již velmi těšili na studentskou hudební vložku. Po krátkém uvedení předsedkyně spolku začala exhibice, žáci postupně zazpívali několik známých písní jak lidových, tak umělých, například Darmo sa ty trápíš nebo Čistý svět, které prokládali skladbami zahranými na flétnu. Po každé složce programu zazněl aplaus diváků, jež hudební čísla velmi zaujala.

Závěrem bych zhodnotil náš koncert jako velmi zdařilý, zajisté zpříjemnil posluchačům jejich odpoledne a potěšil nejednu divákovu duši, což se jeví v dnešní hektické době plné konfliktů jako velmi přínosné a potřebné.

Petr Libscher, student 6.B

Vystoupení 6.B

Vystoupení 6.B