menu

Výsledky přijímacího řízení

Žádost o zastavení správního řízení – formuláře

obor 79-41-K/41 (9. třída)

obor 79-41-K/81 (5. třída) Matematika a příroda

obor 79-41-K/81 (5. třída) Mluvíme anglicky

——————————————————————————

Vážení uchazeči o studium,

podnikli jste všechny kroky k tomu, abyste mohli být přijati ke studiu na naše gymnázium. Když jsem se podíval na Vaše výsledky, diplomy i nadšené tváře, nejraději bych Vás samozřejmě přijal všechny, ovšem to nebude možné. Na druhou stranu chápu, že někteří mohou mít jako prioritu jinou školu. Tak či tak bych Vám chtěl stručně říct, co Vás nyní čeká a co byste měli se svými rodiči udělat, aby se vše podařilo, jak si přejete.

 Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Obor vzdělávání Výsledková listina dle kódu Výsledkový listina dle pořadí
Osmileté gymnázium
ŠVP Matematika a příroda
Obor 79-41-K/81*
(dle kodu, pdf)
Obor 79-41-K/81*
(dle pořadí, pdf)
Osmileté gymnázium
ŠVP Mluvíme anglicky
Obor 79-41-K/81
(dle kodu, pdf)
Obor 79-41-K/81
(dle pořadí, pdf)
Čtyřleté gymnázium Obor 79-41-K/41*
(dle kodu, pdf)
Obor 79-41-K/41*
(dle pořadí, pdf)

* Počet přijatých uchazečů odpovídá potřebě ponechat volná místa pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu

Registrační číslo (kód) žáka ve výsledkových listinách je pro každou školu jiné! Kód jsme Vám zaslali doporučeným dopisem (pozvánkou).  

Výsledky najdete rovněž vyvěšené u vchodu do školy.

Portál, kde najdete vše k testům společnosti Cermat.

Odvolání proti nepřijetí:

  • pro čtyřletý obor (79-41-K/41) – formulář odvolání 41 (doc) – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole
  • pro osmiletý obor – Matematika a příroda – formulář odvolání M – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole
  • pro osmiletý obor – Mluvíme anglicky – formulář odvolání AJ – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole

Úřední hodiny (vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, podání odvolání, odevzdání zápisového lístku)

úterý 2. 5.             14:00-18:00

středa 3. 5.           7:30-18:00

čtvrtek 4. 5.          7:30-16:00

V pátek 5. 5. a v následujícím týdnu jsou úřední hodiny od 7:30 do 16:00, případně dle telefonické dohody.

Proč byly výsledky tak pozdě?

Z několikrát aktualizovaných pokynů společnosti CERMAT nebylo v době odeslání pozvánek k přijímací zkoušce zřejmé, kdy budeme mít k dispozici VŠECHNY podklady pro vydání rozhodnutí (nejen výsledky lepších testů, ale všechny). Uchazeči správního řízení musí mít ze zákona možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí PŘED jeho vydáním. V pozvánce jsme tedy uvedli, že tuto možnost budete mít 2. 5. dopoledne. Zveřejnit výsledky dřív by znamenalo změnit datum, se kterým jste počítali, případně porušit zákon a možnost vyjádřit se k podkladům Vám nedat. Snažíme se být Vaším dětem vzorem a nechtěli jsme jim hned jako první příklad ukázat možnost neuposlechnout nebo ohnout zákon, který se nám sice nemusí líbit, ale který platí. Snad je to dost, aby to ospravedlnilo tři dny čekání navíc oproti některým jiným školám. Hřeje mě skutečnost, že jsme se takto nezachovali sami.

Co dál – krok za krokem

Jsem mezi přijatými a chci k vám nastoupit 🙂

Gratuluji! Pokud jste rozhodnutí, máte 10 pracovních dní na to, abyste nám přinesli zápisový lístek. Moc Vás však prosíme, abyste to udělali co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro ty, kteří skončili pod čarou.

Jsem mezi přijatými a určitě k Vám nechci (dostal jsem se i jinam) 🙂

Také gratuluji. A zároveň moc prosím, abyste nám přišli podepsat, že k nám nenastoupíte (že jste zápisový lístek dali na jinou školu). Na Vaše místo totiž můžeme vzít někoho z těch, kdo se odvolal proti nepřijetí. Uděláte někomu stejnou radost, jakou jste měli Vy, když jste zjistili, že jste přijatí!

Jsem pod čarou 🙁

Nesmutni. Protože se většina z vás hlásí na dvě školy, je jisté, že ne všichni z přijatých nastoupí. Tam, kde přijímáme 60 žáků,  jich může nastoupit třeba pouze 30 a dalších 30 tedy přijmeme místo nich. To už jsme u čísla 90. Ale ani z těch k nám možná nebudou chtít všichni. Jsi 100? I ty máš šanci se dostat. Opravdu. Je třeba, aby tví rodiče udělali jednu věc – podali odvolání.

Přijďte do školy převzít si rozhodnutí o nepřijetí – je to rychlejší než čekat, až přijde poštou.

Pokud budeš chtít podat odvolání, tví rodiče od nás dostanou úplně vše, jen do připraveného formuláře napíší svá jména a podepíší ho. Jen nezapomeňte, že na podání odvolání proti nepřijetí máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.Pak budeme muset všichni čekat. Přijatí žáci mají 10 dní na to, aby se rozhodli, jestli k nám nastoupí. Někteří jsou hodní, a když vědí, že jdou na jinou školu, napíší nám to. My pak můžeme místo každého z nich přijmout někoho z odvolaných. Jakmile se dozvíme, že máme volné místo, okamžitě voláme tomu zájemci, který je na řadě.

A kdyby to náhodou dopadlo špatně a na tebe už nezbylo místo, nezapomeň na jednu věc: spousta věcí se někdy nepovede. To nevadí. Hlavní je, že ses snažil/snažila. Není to konec světa. Určitě se ti povede spousta jiných věcí. 🙂

Pokud odvolání nebudete chtít podávat, přijďte si, prosím, pro rozhodnutí o nepřijetí a můžete se vzdát práva na odvolání. Uděláte tak radost dalším, kteří se umístili pod Vámi.

Přejeme hodně štěstí!

POUČENÍ

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny v souladu s kritérii vydanými 20.1.2017, která najdete zde.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, a v případě, že uchazeč uplatnil zápisový lístek v přijímacím řízení do oboru s talentovou zkouškou (§60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění)
Mgr. Jan Netolička

ředitel Wichterlova gymnázia