menu

Vybrali jsme postupující do soutěže Den s překladem

Vybrali jsme postupující do soutěže Den s překladem

Naši nadaní překladatelé změřili i letos své síly v soutěži Ostravské univerzity Den s překladem. V anglické sekci si žáci mohli vybrat jeden ze dvou soutěžních textů (buď umělecký, nebo odborný) a škola ho následně odeslala na OSU. Náročnost textů můžete posoudit zde.

Aby bylo hodnocení zaslaných prací co nejobjektivnější, posuzovala porota texty anonymně. Nebylo úplně snadné vybrat tři vítěze, z nichž dva postoupí do univerzitní soutěže, nakonec jsme ale rozhodli takto:

1. místo – Jiří Závada

2. místo – Julie Křížková

3. místo – Jindřich Kašparec

Všem účastníkům děkujeme za úsilí, které do práce s textem vložili, vítězům gratulujeme a Julii a Jirkovi přejeme, aby jejich text v soutěži uspěl.