menu

Úspěšné umístění na 9. ročníku Baťovy manažerské olympiády

V pátek 16. 6. 2017 se završil již 9. ročník Baťovy manažerské olympiády, kterou pořádá Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

V celostátním finále, které proběhlo v Univerzitním centru T. Bati ve Zlíně, se mezi 30 nejlepších soutěžících z původních 1847 probojovala Alexandra Bajnarová ze 3C a nabízí se jí tímto studium na výše zmiňované pořadatelské fakultě v akademickém roce 2018/2019 bez přijímacího řízení.

Srdečně blahopřejeme k tomuto úspěchu!