menu

Ústřední kolo Biologické olympiády – 4. místo Matěje Vrúbela

Ústřední kolo Biologické olympiády – 4. místo Matěje Vrúbela

Mimořádné období si vyžaduje mimořádná řešení. Jelikož se v letošním roce na školách stihly řádně zajistit pouze školní kola Biologické olympiády a díky epidemiologické situaci nemohla proběhnout klání finálová, rozhodla se Ústřední komise Biologické olympiády pro alternativní řešení republikového finále. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně připravila distanční formou závěrečný test, kterého se mohli zúčastnit všichni postupující. Letošní zvolené téma olympiády: Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! jako by bylo trefnou předzvěstí “koronadoby” a týkalo se problematiky obrany organismů proti jiným organismům a typů imunitních systémů. Z naší školy se přihlásili a finále absolvovali v kategorii A Matěj Vrúbel z 8.A a Jan Lukovský ze 7.A, v kategorii B Anna Hýžová z 5.B.
S velikou radostí jsme zaznamenali obrovský úspěch Matěje Vrúbela, který v republikovém finále z celkového počtu 265 soutěžících obsadil v nejvyšší kategorii A fantastické 4. místo, Honza Lukovský byl ve stejné kategorii A na 65. místě. Anička Hýžová dosáhla v kategorii B na krásnou 22. příčku z 275 účastníků. Blahopřejeme!


Jakýkoliv úspěch našich studentů se vždy pojí s pocitem hrdosti. Jsme pyšní na všechny svoje žáky, kteří v i tak komplikovaném období měli chuť na sobě pracovat a vzdělání a studium považují za své životní priority. Matějovi přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu na VŠ, Aničce a Honzovi děkujeme a doufáme, že budou svou lásku k přírodě v přírodních vědách i nadále rozvíjet.