menu

Týden na Kaprálově mlýně aneb terénní ekologie spolu s technologiemi pro XXI. století

Týden na Kaprálově mlýně aneb terénní ekologie spolu s technologiemi pro XXI. století

Týden na Kaprálově mlýně aneb terénní ekologie spolu s technologiemi pro XXI. století

V týdnu od 6. do 10. října se dvacet vybraných studentů napříč ročníky spolu se třemi pedagogy vypravilo užít si 5 dnů do střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn v Ochozu u Brna. Vybraní studenti byli pobytem odměněni za skvělé výsledky v chemické, biologické a fyzikální olympiádě a motivováni k další práci na projektech a ve středoškolské odborné činnosti.

V okolí Kaprálova mlýna, které je jedinečným přírodním prostředím krasového údolí s nevídanou pestrostí biotopů, studenti poznávali jednotlivé ekosystémy a ekologické vazby. Během bohatého programu pronikali do obecných zákonitostí ekologických vztahů a postupně se je učili rozpoznávat prostřednictvím konkrétních příkladů za pomoci vědeckých postupů a metod. Zároveň sledovali roli člověka při vzniku, údržbě i zániku biotopů. Nabyté znalosti a dovednosti uplatnili při samostatné práci na vlastních projektech. V týmech plnili nejrůznější úkoly a výsledky si pak navzájem představili a obhájili. Rozvíjeli tak schopnost spolupráce, komunikace, prezentace a reflexe.

Zároveň se věnovali technologiím pro XXI. století, které jim umožnily pochopení základních fyzikálních a environmentálních principů a jejich aplikaci v praxi a názorně se tak přesvědčili, jak je možné fyzikální zákonitosti aplikovat do praktického života na úrovni domácnosti. Bonusem pak byla celodenní exkurze Moravským krasem, která nabídla studentům komplexní pohled na vznik a vývoj tohoto přírodně a kulturně cenného území s typickými ukázkami krasových jevů.

Za všechny účastníky Mgr. Martina Štěpánová

Exkurze byla hrazena z prostředků města Ostravy v rámci projektu Škola je nám (stále) malá.